1. Tellimuse minimaalne summa on 5 eurot, maksimaalsummat ei ole piiratud.
2. Toote keskmine hind on 49 eurot.
3. Tarnime tooteid üle kogu Euroopa Liidu, ning ka Norrasse ning Balkanimaadesse.
4. Tooted saadetakse tellijale posti teel; transpordime ka raskeid tooteid.
5. Tarneaeg on ühest päevast kahe nädalani alates tellimuse esitamisest.
6. Saadetise minimaalne kaal on 100 g (ümbrikus; lisaosa) ning maksimumkaal 2 euroalust. Keskmine saadetise kaal on 20 kg ning maht 0,3 m3.
7. Kliendiga suhtlemiseks kasutame telefoni, faksi, e-posti.
8. Andmekaitse ja konfidentsiaalsus. Kõik ostja poolt avaldatud isiklikud andmed hoitakse konfidentsiaalsena. Garanteerime nimetatud informatsiooni mitte edasi andmise.
9. VEEBIOSTU SOORITAMISE REEGLID:
 

TOOTE VALIMINE 

Valige meie elektroonilisest kataloogist toode, millest huvitatud olete. Toodete juures on toodud täpsem info nende tehniliste omaduste, hinna ning võrdlussüsteemi kohta, toodud on ka toote foto. Samuti saate vaadata hääletustulemusi ning lugeda meie klientide tagasisidet konkreetsele tootele, millest huvitatud olete. 

Juhul kui vajate lisainformatsiooni, võite konsulteerida meie veebipoe halduriga telefoni või e-posti vahendusel. 

TELLIMUSE ESITAMINE 

Olles valinud toote, mille soovite osta, vajutage palun nupule „Add to Basket“ („Lisa ostukorvi“). Toode lisatakse automaatselt teie ostukorvi. Võite jätkata tellimuse esitamisega või, juhul kui soovite veel tooteid tellida, pöörduda tagasi tootekataloogi. Tellimuse esitamiseks valige valitud toodete kogus ning vajutage nuppu „Checkout“ („Jätka“). Sisestage vajalik informatsioon tellimisvormile ning vajutage nuppu „Proceed Payment“ („Maksma“)
Sisestage tellimusvormi vajatav informatsioon ning vajutage „Proceed Payment“ („Maksma“).
Veebipoe haldur võtab teiega varsti ühendust kinnitamaks teie tellimus ning andmaks teile teada tarneaeg. 

MAKSEVIIS 

Pangaülekanne või krediitkaart
Pärast tellimuse töötlemist, esitab veebipoe haldur teile arve. Tooted tarnitakse pärast arve tasumist ning seda kui makse on jõudnud meie pangakontole. Koos tellitud toodetega saate ka toote tarnedokumendi ning originaalarve.
Tingimused ning garantii 

1. ÜLDTINGIMUSED 

Kivimaailm – tegemist on veebipoega.
Kivimaailmi omandis on tegelik ladu, kus demonstreeritavad tooted on kas hoiustamisel või kuhu need hiljemalt kahe nädalase perioodi jooksul tarnitakse.
Kivimaailmi hindades ja toodete kättesaadavusinfos on füüsilise inventuuriga võrreldes viivis. 

2. GARANTII 

Kivimaailm annab kõikidele müüdavatele kaupadele osalise garantii.
Garantii antakse kõikidele toodetele, mis müüakse:
Garantiiaeg määratakse tootja poolt. Reeglina on garantiiaeg 1 aasta alates müügihetkest; kuid olenevalt tootest võib see olla 6 kuust kuni 3 aastani. 

3. OSTUTINGIMUSED 

3.1 ÜLDTINGIMUSED 

3.1.1 Käesolevad tingimused rakenduvad
Kivimaailmi kodulehel ostu sooritanud isikute ja Kivimaailmi veebipoodi omava ettevõtte Trillion OÜ (siin ja edaspidi: Müüja) vahelistele suhetele.
3.1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele rakenduvad
Kivimaailmi kodulehelt toodete ostmisel tekkivatele suhetele Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
3.1.3 Müüjal on õigus muuta ning täiendada käesolevaid tingimusi. Tingimuste muudatused ning hinnakiri peavad olema kättesaadavad
Kivimaailmi kodulehel. Tingimuste muudatused ja lisatingimused hakkavad jõustuma nende avaldamisest Kivimaailmi kodulehel. Esitades tellimus enne uute tingimuste jõustumist, kehtivad vastavale suhtele need tingimused, mis olid faktiliselt kehtivad hetkel kui tellimus sisse anti; välja arvatud juhul kui seadusest või käesolevatest tingimustest tuleneb teisiti.
3.1.4 Müüjal on õigus muuta tootevalikut ning toodete hindu ilma sellest eelnevalt teavitamata.
3.1.5 Müüjal on õigus teha müügikampaaniate käigus allahindluseid konkreetsele tellimusele ja/või teatud toodetele.
3.1.6 Ostu-müügileping loetakse sõlmituks (hakkab kehtima) punktis 3.6 märgitud ettemakse üle kandmisel Omaniku pangakontole.
3.1.7 Käesolevate tingimuste poolt reguleerimata küsimustes järgivad pooled Eesti Vabariigi õigusakte.
3.1.8 Tellimusi ja oste puudutavad vaidlused Ostja ja Müüja vahel lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mitte saavutamise korral on pooltel õigus pöörduda kohtu poole. Vaidlustele lahendamisel järgivad pooled Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte. 

3.2 TOOTEINFO, SELLE KÄTTESAADAVUS JA HINNAKIRI 

3.2.1 Kõik
Kivimaailmi kodulehel toodud hinnad on toodud eurodes (EUR).
3.2.4 Müüja vastutab tootelehel olevate kaubakoodide ja hindade vastavuse eest.
3.2.5 Müüja ei vastuta tootekirjelduste ja/või piltide täpse vastavuse eest tootelehtedel kuna tootjad võivad muuta toodete omadusi ilma eelneva heakskiidu või hoiatuseta.
3.2.6 Saadavalolevate toodete koguse ning tootelehtedel olevate hindade muutus hakkavad kehtima pärast nende avaldamist
Kivimaailmi kodulehel.
3.2.7 Tootelehtedel märgitud tarnekuupäev arvestatakse olevat tööpäev. 

3.3 TELLIMUSE ESITAMINE 

3.3.1
Kivimaailm võtab tellimusi vastu alljärgnevalt:
• Interneti vahendusel läbi automaatse tellimuste esitamise veebisüsteemi.
3.3.2 Tellimuse esitamine ei tähenda ostu-müügilepingu sõlmimist. Ainult punktis 3.1.6 märgitud kohustuse täitmisel loetakse leping sõlmituks ning hakkavad kehtima sellest tulenevad kohustused. 

3.4 TELLIMUSE TÜHISTAMINE 

3.4.1 Ostjal on õigus ühepoolselt tühistada tasumata või tarnimata tellimus, valides oma veebiprofiilist vastav valetellimust tähistav staatus.
3.4.2 Tellimus tühistatakse automaatselt selle maksmistähtaja möödumisel:
• Eraisikutel – 7 tööpäeva;
• Juriidilistel isikutel - 10 tööpäeva.
3.4.3 Kui mõni toode laost otsa saab ja/või hinnad muutuvad, tuleb järgida punkti 3.12.
3.4.4 Kui ostja soovib muuta oma tellimust pärast selle eest tasumist kuid enne selle tarnimist, tuleb järgida punkti 3.12. 

3.5 TELLIMUSE TÄITMINE 

3.5.1 Tellimus täidetakse ainult pärast ettemaksu kätte saamist Müüja poolt (vt punkti 3.1.6), välja arvatud juhul kui ostjaga on teisiti kokku lepitud. 

3.6 TELLIMUSE EEST TASUMINE 

3.6.1 Võimalikud makseviisisid:
Kivimaailmi kodulehel, kasutades pangalinki;
• Pangaülekanne (arve alusel); 

3.7 TOOTE TARNIMINE 

3.7.1 Ostja saab valida tarneviisi, mis tema vajadusi kõige paremini rahuldab: 

Tellimuse täitmisel pakutakse ostjal valida kolme võimaliku tarneviisi vahel:
1. Ekspresspost;
2. Tavapost;
3. Raskete esemete eritransport.
Kõikide tarneviiside puhul oleneb transpordiaeg sihtkohast.
NB! Tarnekuupäeva ületamisel, võtke palun ühendus klienditeenindusega! 

3.8 PAKENDAMINE 

3.8.1 Müüja soovitab hoida toote originaalpakend alles juhuks kui peaks tekkima vajadus garantiiteeninduse järele – mõned tootjad nõuavad originaalpakendi olemasolu. Tootelt või selle pakendilt ei tohi olla eemaldatud selle seerianumber või muu oluline toote tuvastamiseks vajalik informatsioon. 

3.9 KAUBA MITTEVÕIMALIK KOHALE TOIMETAMINE 

3.9.1 Kui toote hinda on muudetud või toode on laost otsa saanud ning seetõttu ei ole võimalik toodet tellimuses nimetatud kuupäevaks tarnida, on Müüjal kohustus ostjat sellisest asjaolust teavitada, kasutades selleks tellimuses toodud kontaktandmeid. Teade peab sisaldama informatsiooni selle kohta, et tarnet ei ole võimalik üldse läbi viia või selle kohta, millised on uued välja pakutavad tarnetingimused. Kui ostjale uued välja pakutud tarnetingimused ei sobi, on ostjal õigus tellimus tühistada. Sellisel juhul rakendub punkt 3.12. 

3.10 TOODETE TAGASTAMINE GARANTII ALUSEL 

3.10 Juhul kui toodet ei ole võimalik garantii alusel parandada või tagastada, teavitatakse sellest ostjat ning rakendub punkt 3.12. 

3.11 ÕIGUS OSTUST TAGANEDA 

3.11.1 Kui ostja leiab, et ostetud toode on ebasobiv, on tal 14 päeva jooksul pärast toote kätte saamist õigus ostu-müügileping lõpetada.
3.11.2 Tagastatav toode ei tohi olla kasutatud ning see tuleb tagastada originaalpakendis:
• Fakt toote kasutamise kohta määratakse mõistlikkuse põhimõtte põhjal, nt kui toodet tuleb kasutada selleks, et otsustada, kas see on sobiv või mitte, arvestatakse see mittekasutatuks.
• Ostja peab avama toote originaalpakendi ettevaatlikult ning ilma pakendit vigastamata. Kui pakendit ei ole võimalik avada, ei pea toodet tagastama originaalpakendis.
• Kõik tootele tehases lisatud kleebised, sh seerianumber, peavad olema puutumata.
3.11.3 Neljateistpäevane lepingust loobumine ei ole võimalik järgmiste toodete korral:
• Tooted, mis on valmistatud ostja isiklikke vajadusi silmas pidades või ostja poolt esitatud eritingimuse järgides.
• Audio- ja videosalvestused, programmipõhine tugi, kui ostja on avanud pakendi ja/või aktiveerinud toote.
• Ajalehed, ajakirjad ja muud väljaanded.
3.11.4 Kui ostja soovib ostu-müügilepingut lõpetada, peab ta Omanikku sellest 14 kalendripäeva jooksul arvestades toote kätte saamisest e-posti teel teavitama, lisades kirjale fotod tootest ja selle pakendist. Müüjal on õigus nõuda lisafotosid tagastatavatest toodetest.
3.11.5 Ostja nõustub tasuma toote tagastamise kulud, välja arvatud juhul kui tagastavate toodete näol ei ole tegemist toodetega, mille ostja tellis.
3.11.6 Lepingu lõpetamise korral tuleb ostetud tooted koheselt tagastada (30 kalendripäeva jooksul).
3.11.7 Käesolevate tingimuste eelmise punkti rikkumisel, nõustub ostja sellega, et
Kivimaailm loobub nimetatud ostjale tulevikus igasuguse teenuse osutamisest. 
3.11.8 Kui ostja soovib rakendada oma õigust ostu-müügilepingut lõpetada, kehtib pärast toodete tagastamist punkt 3.12. 

3.12 TAGASIMAKSED 

Müüja teeb ostjale ettepaneku valida tagasimakseks järgmiste variantide vahel:
• Mõne teise ostja poolt valitud toote ostmine, koos tellimuskulude taasarvutamisega.
• Makstud raha üle kandmine kliendi boonuspunktikontole
Kivimaailmi süsteemis.
• Makstud raha täielik tagasi kandmine ostja pangakontole. Väljamakse tehakse ainult vormis, mis ei sisalda sularaha välja maksmist ning ainult sellele pangakontole, mida kasutati tellimuse eest tasumiseks. Väljamakse tehakse 30 kalendripäeva jooksul alates vastava nõude saamisest ostjalt. 

4. TURVALISUS 

4.1
Kivimaailmi näol on tegemist turvalise veebipoe keskkonnaga, kus saate teha oma ostud turvaliselt:
• Müüja ei näe sisestatud pangakaardi andmeid, kuna ostja suunatakse pankade kaardikeskuse turvalisse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi omaniku pangakaardi andmete sisestamine Kaardikeskuse serveri andmebaasis ning andmed salvestatakse samuti Kaardikeskuse serveris. 

5. ISIKUANDMETE KAITSE 

Müüja järgib hea tava ning isikuandmete kaitse seadust:
• Ostjalt küsitakse ainult neid andmeid, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks.
• Klienti teavitatakse sellest kui nende isikuandmed edastatakse kolmandale osapoolele.
• Vaikimisi on kokku lepitud loas edastada tarneaandmed posti- või kullerettevõtetele tellimuste edastamiseks tellijale. 

6. OSAPOOLTE KOHUSTUSED LEPINGU RIKKUMISE KORRAL 

6.1. Pooled vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud otsese varalise kahju eest. 

7. VÄÄRAMATU JÕUD 

7.1. Lepinguliste kohustuste mittetäitmist ei loeta lepingu rikkumiseks kui see on põhjustatud vääramatu jõu olukorra poolt, st olukorra, mida pool ei saanud kontrollida ning mille puhul mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta oleks sellega lepingu sõlmimise ajal arvestanud, seda vältinud, või takistava asjaolu või vääramatu jõu olukorra tagajärje ületanud. Peamiselt loetakse vääramatu jõu olukordadeks erakorralisi loodusjõude, üldstreiki, massirahutusi kohaliku valitsuse üksuses poole asukohas, sõda, lepingu täitmist oluliselt takistavat õigusakti, või muud olukorda, mille osas mõlemad pooled tunnistavad selle olevat vääramatu jõu asjaolu.
7.2. Pool, kelle lepingulisi kohustusi vääramatu jõu olukord takistab, peab sellest teisele poolele koheselt kirjalikult teada andma.
7.3. Juhul kui vääramatu jõu asjaolu on ajutine, on lepingu rikkumine vabandatav ajal, mil vääramatu jõu olukord takistas lepingu täitmist. Kui vääramatu jõu olukord kestab rohkem kui 30 kalendripäeva, on kummalgi poolel õigus lepingust taganeda ilma kandmata kohustust kompenseerida teisele poolele selle taganemisega põhjustatud kahju.